Link Exchange

Sekiranya anda menyenaraikan blog ...LISTED!!! dan/atau VOICES AROUND di blog anda, tetapi blog anda tidak tersenarai di dalam "Honour List" di bawah ini, mohon tinggalkan mesej di VOICES AROUND


Terima kasih!!


Sunday, August 14, 2011

Hampir semua kursus di universiti pada peringkat Ijazah Sarjana Muda diajar dalam Bahasa Inggeris?


BIG DOG

Kerajaan sentiasa menyuarakan suapaya memartabatkan Bahasa Melayu dan memperkasakan Bahasa Inggeris tetapi apa yang dilakukan oleh pihak Universiti Malaya ialah meminggirkan Bahasa Melayu dan mengagungkan Bahasa Inggeris.
Survival kakitangan akademik berbangsa Melayu di Universiti Malaya mula terhakis apabila polisi universiti yang begitu memberi tumpuan penuh kepada penerbitan di dalam jurnal antarabangsa ISI berimpak tinggi dan kriteria-kriteria lain untuk tujuan penarafan universiti telah menjejaskan pengambilan pensyarah Melayu terutamanya di Fakulti Sastera dan Sains Sosial (FSSS), Akademi Pengajian Melayu (APM), Akademi Pengajian Islam (API), Pusat Kebudayaan (PK), Pusat Sukan (PS), fakulti Ekonomi dan Pentadbiran (FEP), Fakulti Perakaunan dan Perniagaan (FPP) dan tidak terkecuali Fakulti Sains (FS), Fakulti Sains Komputer dan teknologi Maklumat (FSKTM), Fakulti Pergigian (FD), Fakulti Kejuruteraan (FK), dan Fakulti Alam Bina (FAB).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

...LISTED !!!

Demi Negara - Recent Comments

D' L I S T E D ! ! !

This List

The Other List

In List